Hvad er islam?

Islam er ikke en ny religion. Det er den samme sandhed som Gud (Allah) har åbenbaret til alle hans profeter gennem historien. Islam er både en religion og livsstil. Muslimer følger fredens, barmhjertighedens og tilgivelsens religion. Islam bør ikke forbindes med voldelige handlinger mod uskyldige.

Hvem er muslimer og hvad tror de på?

Der er omkring 1,2 milliarder muslimer i verden. 80% af alle muslimer lever uden for de arabisk-talende lande. Muslimer tor på en, unik og usammenlignelig Gud, De tror på dommedagen og individuelt ansvar for handlinger. De tror på kæden af profeten, der begynder med Adam og ender med Muhammed. Muslimer tror på Allahs evige budskab forsikret gennem sine profeter fred være med den. Man kan blive muslim ved at sige trobekendelsem ”Jeg bevidner at der ingen anden gud er end Allah, og at Muhammed er hans sendebud”.

Hvad er koranen?

Koranen er Allahs ord sendt til hans profet Muhammmed (fvmh) gennem ærkeengelen Gabriel. Muhammed (fvmh) spredte koranen til sine følgere. Koranens 114 kapitler har været uredigerede siden dens nedsendelse,

Muslimer i Danmark

Der er omkring 400.000 muslimer i Danmark. De kommer fra forskellige etniske baggrunde, og befinder sig i alle livets stadier og samfundslag. Muslimerne har friskoler, moskeer og foreninger i Danmark.